^Back To Top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  
  
  

 

ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี่ 2/2560

ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนฯ 1 2 3 ครั้งที่ 2/2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ English Program ครั้งที่ 2/2560

ข่าวการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

 

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร

 

 

 

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คู่ศึกษาต่อ รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  

 calendarnida.png

 

Today52
Yesterday569
This week4525
This month15812
Total814602

Visitor IP : 54.162.232.51 Visitor Info : Unknown - Unknown วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560 03:48
Powered by CoalaWeb

QA

nida-text-book