^Back To Top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  
  
  

 

ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนฯ 1 2 3 ครั้งที่ 4/2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์ ครั้งที่ 4/2560

 

ข่าวการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

 

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร

 

 

 

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คู่ศึกษาต่อ รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  

 calendarnida.png

 

Today216
Yesterday600
This week216
This month16410
Total962625

Visitor IP : 54.144.84.155 Visitor Info : Unknown - Unknown วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 10:45
Powered by CoalaWeb

QA

nida-text-book